dilluns, 20 de juny de 2011

Aixi quedarà l'Ensenyament després de les retallades

Sense aules 


Així segur que aconseguim que l'alumne sàpiga més que el mestre

Cal que hi reflexioneu

Bones vacances