divendres, 21 de febrer de 2014

LES PUBLICACIONS DE L'ANY PASSAT
 


CAPÍTOLS DE LLIBRES

2013

BARCA SALOM, Francesc.X; POCH PARES, Agustí (2012) “Física nuclear para la formación de ingenieros”. Dins: HERRAN, Nestor; ROQUÉ, Xavier. La física en la dictadura: fisicos, cultura y poderen España (1939-1975). Barcelona: Universitat Autònoma. 193-218.  


BARCA SALOM, Francesc X.; ALAYO MANUBENS, Joan Carles (2013) “La introducción del gas de alumbrado”. Dins SILVA SUAREZ, Manuel (ed.) Técnica e ingeniería en España. El ochocientos de las profundidades a las alturas, Zaragoza: Real Academia de Ingeniería, Institución Fernando el Católico. Prensas de la Universidad, Vol. VIII, 367-402


ARTICLES

2013 

BARCA SALOM, Francesc X. (2013). “The art of ventilation in Barcelona in the second half of the XIX century”. Comunicació al 39th Meeting of ICOHTEC, Barcelona 2012. http://hdl.handle.net/2117/17389  

BARCA SALOM, Francesc X. (2013). “Ovens of manufactured gas: the incorporation of new technologies in Spanish gasworks (1842-1960)” GRHCT - Grup de Recerca d´Història de la Ciència i de la Tècnica - Reports de recerca http://hdl.handle.net/2117/17390   

BARCA SALOM, Francesc X. (2013), “Noves tècniques de calefacció a la Barcelona de la segona meitat del segle XIX”, Actes d’història de la ciència i de la tècnica,  5, 85-115 http://revistes.iec.cat/index.php/AHCT/article/view/65816/pdf_475
 http://hdl.handle.net/2117/21477 BARCA SALOM, Francesc X. (2013) "La nova història cultural en la història de la ciència a Catalunya". 2013. http://hdl.handle.net/2117/19972 
 
2014

BARCA SALOM, Francesc X. (2014),“Health and confort in the XIX century: the case of heating and ventilation in Barcelona” http://hdl.handle.net/2117/21473